Tłumaczenie zwykłe

Stosowane są przy tłumaczeniach dokumentów, które nie wymagają potwierdzenia przez osobę zaprzysiężoną czyli tłumacza przysięgłego. Do takich dokumentów zaliczamy pisma, które nie posiadają żadnych pieczęci, np.: życiorysy, listy motywacyjne, instrukcje, korespondencja prywatna, strony www, wzory pism urzędowych, handlowych i innych, które nie zostały jeszcze opieczętowane ani podpisane itp.
Jedna strona rozliczeniowa zawiera 1500 znaków.

Tłumaczenia przysięgłe

Stosowane są przy większości dokumentów i charakteryzują się tym, że potwierdzone są pieczęciami tłumacza przysięgłego. Do takich dokumentów zaliczamy wszystkie oficjalne pisma urzędowe, administracyjne, handlowe, prawnicze i notarialne, umowy itp.
Jedna strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków

Tłumaczenia ustne- konsekutywne

Tłumaczenie dokonywane przez tłumacza na żywo, tzn. w trakcie konferencji, rozmowy biznesowej, telefonicznej, spotkaniach u notariusza itp.

Tłumaczenia ustne – symultaniczne

Tłumaczenia wykonywane przez tłumacza na żywo, równolegle z mówcą, którego wypowiedź jest tłumaczona.

Tłumaczenia za granicą

Tłumaczenia wyjazdowe odbywające się poza granicami kraju, na konferencjach, rozmowach biznesowych, negocjacjach. Jedną jednostką rozliczeniową jest 1 godzina zegarowa.


Uwaga: jeśli nie wiesz czy Twoje dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego, skontaktuj się z naszym biurem. Nasi konsultanci poradzą Tobie jakie tłumaczenie jest najodpowiedniejsze i najtańsze.